PROIECT ARHITECTURĂ: REALIZARE ȘI PLANIFICARE

Orice client care trece ușa unei firme de arhitectură vine acolo cu o idee. Pentru omul modern casa nu mai este o fortăreață împotriva dușmanilor, ci cadrul discret, frumos și liber al vieții. Locuința perfectă este cea care oferă senzația de confort și liniște. Fiecare își imaginează prin aceasta altceva. Un arhitect bun va trebui să fie mai mult decât un bun profesionist în meseria sa. Este clar că între vremurile de la 1500 și epoca noastră se află o impunătoare evoluție tehnică și economică. Să se regăsească împreună în secolul corect este norocul mariajului dintre beneficiar și arhitect. Este necesar ca acesta să înțeleagă sau să intuiască ceea ce dorește clientul, pentru a putea imagina un proiect de arhitectură care să fie în acord cu personalitatea acestuia.

proiect arhitectura

Etapele realizării unui proiect de arhitectură

Începând de la luarea deciziei de a construi și până la finalizarea efectivă a lucrărilor, se parcurg mai mulți pași. Odată ales arhitectul, va trebui stabilit bugetul în care să se încadreze proiectul. Apoi începe desenarea schematică a încăperilor ca dreptunghiuri simple cu suprafețele cerute la o scară unitară. Urmează stabilirea relațiilor dorite între încăperi și orientarea lor cardinală. În această activitate, cu ochiul minții, proiectantul vede tema din ce în ce mai clar și mai plastic. În loc să înceapă proiectarea construcției, reprezentantul unei firme de arhitectură trebuie, înainte de toate, să lămurească poziția definitivă a casei pe teren cu ajutorul datelor stabilite anterior. Sunt hotărâtoare în acest moment datele legate de orientarea geografică, direcția vântului, posibilitățile de acces auto, poziția terenului, prezența copacilor, vecinătatea.

Atunci când o anumită poziție nu se impune categoric sunt necesare mai multe încercări pentru a epuiza posibilitățile. Pe baza acestor analize decizia survine de obicei repede. Ulterior imaginea clădirii se formează mult mai clar. Iar acum au loc durerile facerii primului proiect de arhitectură. Pentru început în minte, prin cufundarea în corelările organizatorice și organice ale problemelor constructive și a implicațiilor lor spirituale. Din acestea, un arhitect priceput își va dezvolta o reprezentare schematică a ținutei de ansamblu a clădirii și a atmosferei spațiale. Iar din aceasta, va realiza corporalitatea înfățișării ei în proiecție orizontală și verticală. După temperament, primul semn născut din acest proces poate fi o schiță așternută pe hârtie.

arhitect

Cât durează?

După încheierea anteproiectului este recomandată o pauză de 3-14 zile. Aceasta lasă un răgaz până la proiectare și permite să iasă la iveală deficiențele. Pe lângă asta, permite înlăturarea acestora, întrucât un interval de timp înlătură unele obsesii din discuțiile cu partenerii de lucru sau cu beneficiarul. Apoi începe elaborarea unui proiect de arhitectură viabil. Încep discuțiile cu inginerul constructor specialist în statică, cu inginerul pentru încălzire, apă și energie electrică. Se urmărește stabilirea construcției și instalațiilor. În continuarea acestora, desenele de construcție merg la autoritatea de supraveghere a construcțiilor, pentru verificarea cărora trebuie luate în calcul cam 3-6 luni.

firme arhitectură

Pentru o locuință unifamilială mai mare, toate aceste lucrări descrise mai sus, de la formularea comenzii până la începerea lucrărilor, iau unei firme de arhitectură, după împrejurări, o perioadă de 2-3 luni. Pentru construcții mai mari (spitale, etc.) se estimează undeva la 3-12 luni. Pentru lucrările de proiectare nu trebuie să se facă economie nerezonabilă. Un timp mai îndelungat permite, la o pregătire mai judicioasă, o recuperare din timpul de construcție ceea ce înseamnă reducerea cheltuielilor și a dobânzilor de construcție.

În toată această perioadă se vor evalua cheltuielile de construcție și se vor stabili lucrările. Este necesar ca la primirea autorizației de construire să existe deja ofertele, sarcinile să poată fi repartizate rapid și să se poată începe lucrările.