Prețuri

SERVICII DE URBANISM

Documentație Certificat de Urbanism

500 lei/buc

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PENTRU P.U.D., P.U.Z. sau P.U.G.

Prețul se stabilește în funcție de complexitatea lucrăriilor.

Întocmire documentație avize pentru amplasamentul construcției (Apă, Gaz, Electric)

200 lei / Dosar de aviz.

Întocmire documentație aviz aeronautică

2600 lei / dosar

Întocmire documentație avize pentru D.S.P. / I.S.U.*

* Se va întocmi, numai după semnarea contractului de proiectare și stabilirea soluției tehnice finale.

20 lei / mp, dar nu mai puțin de 3000 lei / proiect.

PROIECT TEHNIC FAZA D.T.A.C. + P.T. + DDE

DOCUMENTATIA TEHNICA DE AUTORIZARE SI EXECUTIE

PRET PACHET D.T.A.C. + PTe

250 lei / mp construit desfăsurat al investiției finale.

AVAND URMATORUL CONTINUT :

ETAPA - AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

-Planuri de încadrare în teritoriu și Plan de situație (Amplasament propus)

-Memorii tehnice pe fiecare specialitate

-Concept și reprezentare 3D a investiției

-Plan fundații și săpătură pentru partea de Structură de rezistență

-Planșe cu reprezentarea în plan a construcției pentru partea de Arhitectură

-Secțiuni caractesitice pentru partea de Arhitectură

-Planșe cu schemele instalațiilor ce se vor integra 

Alte elemente specifice în funcție de complexitatea investiției.

ETAPA – PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE

Proiectul Tehnic de Rezistență - complet

Proiectul Tehnic de Arhitectură - complet

Proiectul Tehnic de Instalații Sanitare – complet

Proiectul Tehnic de Instalații Termice – complet

Proiectul Tehnic de Instalații Electrice – Complet

Proiectul Tehnic de Instalații de gaze naturale – Complet

Conținutul Proiectului Tehnic complet al fiecărei specialități în parte :

Memoriu Tehnic de specialitate

Breviar de Calcul de specialitate (Pentru Arhitectură va fi Memoriul pentru determinarea coeficientului de izolare termică global “G”

Caiet de sarcini de specialitate

Program de faze determinante

Planuri cu soluția tehnică și detaliile de execuție de specialitate

Liste de cantități de specialitate

Deviz estimativ al construcției

2 vizite pe șantier

NOTĂ :

-          Societatea noastră, prin aplicarea normelor legale, va fi în măsură să accepte doar pachetul tehnic complet privind etapele de elaborare a proiectului tehnic și autorizarea construcțiilor;

-          Soluția tehnică și semnarea contractului ținând cont de prețul convenit per mp, se vor realiza numai după obținerea certificatului de urbanism (orice altă discuție intermediară asupra construcției dorite va fi taxată cu 200 de lei per oră);

-          Pachetul prevede o singură modificare de soluție tehnică pentru Arhitectură, realizată înainte de demararea întregului proces de elaborare a proiectului tehnic;

-          Documentația tehnică primită de beneficiar va fi realizată respectând în totalitate normele tehnice și metodologia privind elaborarea documentației cât și conținutul ei;

Prețul pachetului “PROIECT TEHNIC FAZA D.T.A.C. + P.T. + DDE”, va fi completat cu servicii din secțiunea “SERVICII CONEXE”și secțiunea “SERVICII DE URBANISM”

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Participarea proiectantului la fazele determinante

*600 lei / vizită.

Preț valabil pentru București-Ilfov.

Modificarea soluției tehnice la cerere / adaptare

600 lei / planșă.

700 lei / Memoriu Tehnic

Întocmirea unei dispoziții de șantier

500 lei / buc

SERVICII CONEXE

Documentație tehnică de desființare (D.T.A.D.);

20 lei /mp;

*Dar nu mai puțin de 2500 de lei / proiect

Proiect de organizare de șantier (D.T.O.E.);

1500 lei / Proiect

Studiu de însorire;

3500 lei

Studiu de utilizare a energiilor alternative;

1500 lei

Studiu Geotehnic;

1300 - 3800 lei după caz în funcție de complexitatea și amplasamentul investiției

Ridicarea topografică vizată O.C.P.I.

1800 – 3800 lei după caz în funcție de complexitatea și amplasamentul investiției

-          Verificarea proiectului - Specialitatea Rezistență

A.1 - Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn;

6 lei / mp

-          Verificarea proiectului- Specialitatea Arhitectură

B.1 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;

Cc – securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile;

D  - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile;

E  - Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile;

F  - Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile.     

14 lei / mp

-          Verificarea proiectului - Specialitatea Instalații pentru Securitate la incendiu

Ci – securitate la incendiu pentru instalații în toate specialitățile;

8 lei / mp

-          Verificarea proiectului - Specialitatea Instalații electrice

Ie - Instalații electrice

5 lei / mp

-          Verificarea proiectului - Specialitatea Instalații sanitareși termice

Is - Instalaţii sanitare;

It -  Instalații termice.

8 lei / mp

-          Verificarea proiectului - Specialitatea Instalații gaze naturale

Ig- Instalaţii de gaze naturale;

4 lei / mp

Alte categori de verificări în funcție de specificul investiției se vor oferta în functie de complexitatea lucrăriilor.

Text

PROIECTE DE DESIGN INTERIOR SAU EXTERIOR

Modelarea 3D a construcției la exterior, până în 400mp construiți desfășurați;

4600 lei

Modelarea 3D a construcției la exterior, între 401mp și 800mp construiți desfășurați;

7600 lei

Modelarea 3D a construcției la exterior, între 801mp și 1200mp construiți desfășurați;

9800 lei

Modelarea 3D a amenajări de peisagistică, până la 800mp teren + construcție (modelată anterior);

3300 lei

Modelarea 3D a amenajări de peisagistică, de la 801mp teren + construcție(modelată anterior) până la 2000mp;

5600 lei

Releveu spațiu existent (camera) și propunere de amenajare prin realizarea unui design interior.

1800 lei / cameră

Scroll to Top