ZIDĂRIE DIN PIETRE ARTIFICIALE : TEHNICA DE REALIZARE

Atunci când vorbim despre a executa o zidărie din pietre, e important de știu că trebuie să fie asigurată prin pereți rigidizați și prin planșee cu efect de șaibă (principiul celulelor spațiale). Pereții de rigidizare sunt componente de construcție de tip șaibă care asigură rigidizarea la flambaj a pereților portanți. Trebuie dimensionați ca pereți portanți, dacă trebuie să suporte mai mult decât greutatea proprie și care nu servesc rigidizării la flambaj. Orificiile și șlițurile trebuie să fie frezate sau executate prin țeserea zidăriei. Orificiile orizontale și înclinate deschise în condițiile unor sarcini speciale trebuie să fie realizate la o zveltețe ≤ 14 și o grosime ≥ 24 cm. În caz contrar este necesară dovada de calcul.

Ancorajele inelare sunt necesare la toți pereții exteriori și transversali. Acestea servesc ca șaibă verticală la preluarea sarcinilor orizontale. Acest lucru este valabil la clădirile cu mai mult de 2 niveluri complete sau cu o lungime mai mare de 18 m, dacă starea terenului necesită acest lucru sau la pereți cu multe goluri sau goluri mari. De asemenea, este necesar mai ales dacă suma lățimilor de goluri depășește 60% din lungimea peretelui sau lățimea ferestrelor depășește mai mult de 2/3 din înălțimea nivelului, 40% din lungimea peretelui.

zidărie pietre

Tipuri de zidărie din pietre artificiale:

  1. Zidăria aparentă – este o zidărie din pietre la vedere dintr-un singur strat, care este executată împreună cu zidăria din spate. Fiecare strat trebuie să aibă ≥ 2 rânduri de cărămizi. Printre acestea trece decalat de la strat la strat un rost longitudinal, umplut cu mortar fără goluri, cu o grosime de 2 cm.
  2. Zidăria din două straturi fără strat de aer. Pentru dovada tensiunii e hotărâtoare numai grosimea stratului intern. Iar, pentru zveltețe și distanțele de rigidizare grosimea stratului intern plus jumătate din grosimea stratului exterior.
  3. Zidăria din două straturi cu etanșare de miez. Stratul de aer poate fi umplut în totalitate dacă pentru materialul de etanșare există o aprobare de construcție.
  4. Zidăria din două straturi cu strat de aer – Grosimea minimă a stratului interior depinde de tipul de zidărie folosită. Straturile exterioare ≥ 11,5 cm și stratul de aer trebuie să fie de o grosime de  6 cm. Îmbinarea straturilor prin ancoraj din sârmă pentru zidăria cu 2 straturi pentru pereții exteriori. Stratul exterior trebuie așezat pe întreaga suprafață și trebuie susținut la fiecare ≥ 12 m. Stratul de aer trebuie executat fără întrerupere până la acoperiș, începând cu 10 cm peste nivelul de călcare. Straturile exterioare  trebuie să fie prevăzute sus și jos cu orificii de aerisire pe fiecare 150 cm2 ale suprafeței peretelui (inclusiv golurile). Rosturi verticale din dilatare se află în stratul aparent cel puțin la colțurile clădirii, orizontal la prinderi.
  5. Zidăria armată – Grosimea pereților trebuie să fie ≥ 11,5 cm, categoria de rezistență a pietrelor ≥ 12, mortarul III. Rosturile de armare sunt necesare a fi ≥ 2 cm. Oțelul folosit trebuie să fie Ø ≤ 8 mm, iar în locurile de țesere ≤ 5 mm.
zidărie