Lună: martie 2021

IZOLAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN ZONA SUBSOLULUI

În ziua de astăzi spațiile din subsol sunt folosite din ce în ce mai puțin ca spații de depozitare și mai mult ca spații pentru activități din timpul liber sau ca spațiu suplimentar de locuit și de muncă. Din acest motiv, se cere mai mult confort de locuit și de microclimă la subsol. Condiția pentru aceasta este izolarea subsolului împotriva umidității exterioare. În cazul acelor construcții fără subsol, este necesar să fie protejați pereții interiori și exteriori printr-o izolare orizontală împotriva umidității. La pereții exteriori este necesară o izolare de 30 cm deasupra terenului.

izolarea

 La clădirile cu pereți de subsol din zidărie trebuie să fie prevăzute în pereții exteriori cel puțin două izolații orizontale.

construcții

În cazul pereților interiori se poate renunța la stratul superior. Pentru izolarea orizontală din pereți trebuie să fie folosite fâșii din bitum pentru acoperișuri, fâșii de izolație, fâșii de izolație a acoperișului sau fâșii de izolație din material plastic. În funcție de tipul de umplutură din spatele spațiului de lucru și de tipul izolației, trebuie să fie prevăzute pentru suprafețele pereților, straturi de protecție. Nu trebuie sa fie vărsat moloz, split sau pietriș direct la suprafețele pereților izolați.

subsol

Cum se face drenajul și izolarea în subsol?

Drenajul este desecarea pământului printr-un strat drenant și tub de drenaj, pentru a împiedica formarea apei cu presiune. La aceasta nu trebuie să apară înămolirea pământului (drenaj rezistent la infiltrare). O instalație de drenaj constă în dispozitivul de drenare, de control și clătire precum și din scurgere. Drenul este noțiunea colectivă pentru tubul de drenaj și stratul drenant. Atât drenarea, cât și izolarea prezintă numeroase avantaje.

construcții izolarea subsol

Sistemul de drenaj este o succesiune de ţevi sau tuburi perforate şi învelite cu o cămaşă de material geotextil. Această succesiune de tuburi este îngropată la un unghi de 45 de grade în jos faţă de marginea şi nivelul de contact al fundaţiei. Sistemul de drenaj nu se pune niciodată sub fundaţia clădirii. Tuburile de drenaj sunt învelite cu un geotextil și conlucrează cu un strat de pietriş dispus în jurul lor. Acest strat de pietriș se numește rezervor de pietriș.

O izolație fundație adecvată este esențială pentru orice tip de construcții, deoarecere fară izolarea bună împotriva infiltrațiilor de apă, clădirea ar avea de suportat deteriorări ale structurii de susținere.

FUNDAȚII: SĂPĂTURA FUNDAȚIEI ȘI TRASAREA CLĂDIRII

O construcție este alcătuită din două părți: infrastructură și suprastructură. Infrastructura clădirii este porțiunea clădirii care se află sub cota pardoselii parterului. Aceasta cuprinde elemente precum fundații, pereții subsolului și planșeul peste subsol (în cazul în care clădirea are subsol). Suprastructura reprezintă toate elementele constructive ce se află peste cota pardoselii parterului și include și acoperișul. Atunci când vine vorba de proiecte pentru casă, fundația reprezintă cea mai importantă parte dintr-o construcție. Fundația este partea care asigură transmiterea încărcărilor la teren și este elementul pe care se sprijină toată construcția. De aceea, înțelegând importanța acesteia, îți voi prezenta care sunt etapele propiu-zise de trasare fundație casă.

De regulă, pentru locuințe individuale, se utilizează fundații continue sub ziduri, fundații izolate sub stâlpi sau radier general (fundație sub întreaga construcție). Pentru evitarea pătrunderii laterale a apei ajută o sprijinire a malului. Acest lucru se poate realiza în mai multe feluri: prin beton torcretat la taluz, prin sprijinire prin zăbrele umplute cu beton, prin pereți din palplanșe de oțel, toate aceste tipuri necesitând asigurare prin ancorare în pământ.

fundatii

În anumite situații cota de fundare a clădirii este sub cota apei din pânza freatică. În acest caz, este nevoie de o lucrare de epuisment pentru a scădea nivelul apei. Astfel, evităm să punem în pericol capacitatea portanta a terenului de fundație. Apa este pompată în mod continuu din adâncurile fundului gropii de fundare sau din șanțurile de drenare. Apa freatică scade cu o distanță de siguranță de 50 cm sub fundul gropii de fundație. De asemenea, și șanțurile necesită o asigurare, taluzare sau sprijinire. Drept adâncime uzuală este considerată distanța între suprafața terenului și marginea inferioară a canalului sau conductei.

fundație casă
proiecte casa

Trasarea Fundației

Mulți dintre voi vor zice că nu e așa complicat să trasezi, din moment ce ai în mână, deja realizate, proiecte pentru casă cu amplasare și tot ce ne trebuie. Trebuie să știți că nu e chiar atât de simplu. În cazul în care terenul încă nu a fost măsurat, cel mai bine ar fi să angajați un inginer topograf. Masurătorile si serviciile făcute de un topometrist reprezintă cele mai eficiente si rapide metode de trasare fundații. Clădirea este apoi inclusă în planul de situație oficial, componenta cea mai importantă a cererii pentru autorizația construcției. După obținerea autorizației de construire, clădirea este trasată pe teren.

proiecte casa

Trasarea are drept scop să materializeze pe teren axele și conturul clădirii, lățimea fundațiilor, precum și cotele de nivel față de reperul principal de cotă (cota zero). Aceste măsurători premergătoare sunt extrem de importante, dar adesea sunt tratate superficial din dorința de a trece cât mai repede la săpătura pentru fundație casă.

Poziționarea caprelor

Groapa de fundație casă prevăzută este marcată cu țăruși de lemn și este necesar ca aceasta să fie mai mare decât clădirea, cu un spațiu de lucru de minim 50 cm. Urmeaza apoi trasarea axelor fundației, care se realizează cu ajutorul unor sfori sau sârme prinse de capre. Unghiul taluzului este dependent de structura terenului. Cu cât este pământul mai nisipos, cu atât mai redus va fi unghiul. După scoaterea pământului din groapă, sunt întinse, plecând de la caprele de colț, sforile de aliniament. Acestea reprezintă dimensiunile exterioare ale clădirii. La intersecții sunt stabilite, cu ajutorul firului cu plumb, colțurile exterioare are clădirii.

De asemenea, trebuie măsurată și înălțimea, orientarea făcându-se în raport cu dimensiunile din zonă. Instrumentele folosite pentru măsurători sunt: mira de nivelment, de regulă o șină din lemn sau aluminiu cu o lungime de 3 m cu nivela cu bulă de aer atașată. Aceasta este direcționată orizontal și sprijinită la capătul liber. Cotele intermediare de teren sunt citite cu sonda gradată. Nivelarea se face cu un tub de cauciuc umplut cu apă, elastic, transparent, cu o lungime de 20-30 m, la ale cărui capete sunt cilindri din sticlă cu o gradație în mm, care se țin în poziție verticală prin care se poate vedea suprafața apei. După verificarea ambilor cilindri de măsurare, aceștia se țin unul lângă altul și pot fi efectuate transmiterile de cote între puncte cu o exactitate la mm, chiar și fără legături vizuale, în diferite camere, de exemplu.

fundatii
fundatie casa

În concluzie, este important ca din multitudinea de proiecte de casă pe care le ai la dispoziție să-l alegi pe cel care să se adapteze cel mai bine terenului și nevoilor tale. De asemenea, indiferent de tipul de fundație ales, aceasta trebuie să îndeplinească condițiile tehnice, de calitate și de rezistență.

PROIECT ARHITECTURĂ: REALIZARE ȘI PLANIFICARE

Orice client care trece ușa unei firme de arhitectură vine acolo cu o idee. Pentru omul modern casa nu mai este o fortăreață împotriva dușmanilor, ci cadrul discret, frumos și liber al vieții. Locuința perfectă este cea care oferă senzația de confort și liniște. Fiecare își imaginează prin aceasta altceva. Un arhitect bun va trebui să fie mai mult decât un bun profesionist în meseria sa. Este clar că între vremurile de la 1500 și epoca noastră se află o impunătoare evoluție tehnică și economică. Să se regăsească împreună în secolul corect este norocul mariajului dintre beneficiar și arhitect. Este necesar ca acesta să înțeleagă sau să intuiască ceea ce dorește clientul, pentru a putea imagina un proiect de arhitectură care să fie în acord cu personalitatea acestuia.

proiect arhitectura

Etapele realizării unui proiect de arhitectură

Începând de la luarea deciziei de a construi și până la finalizarea efectivă a lucrărilor, se parcurg mai mulți pași. Odată ales arhitectul, va trebui stabilit bugetul în care să se încadreze proiectul. Apoi începe desenarea schematică a încăperilor ca dreptunghiuri simple cu suprafețele cerute la o scară unitară. Urmează stabilirea relațiilor dorite între încăperi și orientarea lor cardinală. În această activitate, cu ochiul minții, proiectantul vede tema din ce în ce mai clar și mai plastic. În loc să înceapă proiectarea construcției, reprezentantul unei firme de arhitectură trebuie, înainte de toate, să lămurească poziția definitivă a casei pe teren cu ajutorul datelor stabilite anterior. Sunt hotărâtoare în acest moment datele legate de orientarea geografică, direcția vântului, posibilitățile de acces auto, poziția terenului, prezența copacilor, vecinătatea.

Atunci când o anumită poziție nu se impune categoric sunt necesare mai multe încercări pentru a epuiza posibilitățile. Pe baza acestor analize decizia survine de obicei repede. Ulterior imaginea clădirii se formează mult mai clar. Iar acum au loc durerile facerii primului proiect de arhitectură. Pentru început în minte, prin cufundarea în corelările organizatorice și organice ale problemelor constructive și a implicațiilor lor spirituale. Din acestea, un arhitect priceput își va dezvolta o reprezentare schematică a ținutei de ansamblu a clădirii și a atmosferei spațiale. Iar din aceasta, va realiza corporalitatea înfățișării ei în proiecție orizontală și verticală. După temperament, primul semn născut din acest proces poate fi o schiță așternută pe hârtie.

arhitect

Cât durează?

După încheierea anteproiectului este recomandată o pauză de 3-14 zile. Aceasta lasă un răgaz până la proiectare și permite să iasă la iveală deficiențele. Pe lângă asta, permite înlăturarea acestora, întrucât un interval de timp înlătură unele obsesii din discuțiile cu partenerii de lucru sau cu beneficiarul. Apoi începe elaborarea unui proiect de arhitectură viabil. Încep discuțiile cu inginerul constructor specialist în statică, cu inginerul pentru încălzire, apă și energie electrică. Se urmărește stabilirea construcției și instalațiilor. În continuarea acestora, desenele de construcție merg la autoritatea de supraveghere a construcțiilor, pentru verificarea cărora trebuie luate în calcul cam 3-6 luni.

firme arhitectură

Pentru o locuință unifamilială mai mare, toate aceste lucrări descrise mai sus, de la formularea comenzii până la începerea lucrărilor, iau unei firme de arhitectură, după împrejurări, o perioadă de 2-3 luni. Pentru construcții mai mari (spitale, etc.) se estimează undeva la 3-12 luni. Pentru lucrările de proiectare nu trebuie să se facă economie nerezonabilă. Un timp mai îndelungat permite, la o pregătire mai judicioasă, o recuperare din timpul de construcție ceea ce înseamnă reducerea cheltuielilor și a dobânzilor de construcție.

În toată această perioadă se vor evalua cheltuielile de construcție și se vor stabili lucrările. Este necesar ca la primirea autorizației de construire să existe deja ofertele, sarcinile să poată fi repartizate rapid și să se poată începe lucrările.

Scroll to Top